COVID19 ANNOUNCEMENT

Due to the actual situation, our store is temporarily closed until 

further communications from the authorities.

Thank you for your comprehension and stay safe !

Do tình hình Covid19 đang diễn biến phức tạp, chúng tôi tạm thời ngưng hoạt động 

đến thông báo mới của chính quyền địa phương.

Cám ơn sự thông cảm của quý khách và chúc mọi người bình an !

If you're looking for something tasty, quick, easy and cheap, this is your place !

Mireo, South West England, United Kingdom
“Fantastic fast food!”

Location

267 De Tham St, D1, HCMC

Address/Địa Chỉ

Gotcha Saigon

COVID19 LOCKDOWN

Đóng cửa do tình trạng Covid

Hoạt động lại từ ngày 1.07.2021

Closed due to the Lockdown

Open again from 1.07.2021